DDJ& - Imagine IC | Voorzitter + Penningmeester
Overslaan naar content

Imagine IC | Voorzitter + Penningmeester

 • Amsterdam
professional

Over de organisatie en deze functieImagine IC heeft twee vacatures voor nieuwe bestuursleden:

voorzitter en penningmeester (v/m/x)

We zoeken twee betrokken professionals die hun expertise, ervaring en netwerk actief willen inzetten en verantwoordelijkheid willen nemen in de volgende fase van groei en impact van onze organisatie.Over onze organisatie


Imagine IC is een voortrekker in het voeren van gesprekken over erfgoed, gevestigd in het hart van Amsterdam Zuidoost. We zijn een mix van een archief en een museum en doen ons werk vanuit het huis dat we met de Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlmerplein delen. Hier werken we samen aan een bruisende en toegankelijke ontmoetingsplek voor verdieping en gesprek.


Onze missie? Imagine IC gaat voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet. Voor een stad waarin alle stemmen gelden. Om daaraan vorm te geven, streven wij naar een erfgoeddemocratie: meerstemmigheid en een gelijkwaardige afspiegeling van de samenleving waar het gaat om geschiedenis en erfgoed. Erfgoed vertelt wie we samen zijn en wie we willen worden. Met veel verschillende mensen geven we betekenis aan dingen die ertoe doen. Zo werken we aan een inclusief en divers collectief geheugen. Met een klein, maar toegewijd team werken we elke dag aan het verbinden van diverse netwerken door inzet van erfgoedgesprekken.


Na twee bestuurstermijnen van grote betrokkenheid, inzet en expertise nemen onze voorzitter en penningmeester later dit jaar afscheid. Daarmee ontstaan deze twee belangrijke vacatures in ons bestuur.


Over jou

Over deze functie


Als leden van het bestuur bij Stichting Imagine IC zullen de gekozen kandidaten een cruciale rol spelen in het sturen van onze organisatie naar haar volgende fase van groei en impact. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting, het toezicht houden op financiële aspecten en het waarborgen van de missie van Imagine IC. Daarnaast is het bestuur sparringpartner van de directie en adviseert gevraagd en ongevraagd, al dan niet rondom acute vraagstukken. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen en streeft naar een diverse samenstelling qua gender, leeftijd en afkomst. Ze onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie.


Als bestuurslid stimuleer je actief de samenwerking tussen bestuur, directie en belanghebbenden. Je draagt bij aan financiële stabiliteit door betrokkenheid bij strategische beslissingen. Je hebt een actieve rol in het versterken van maatschappelijke relevantie, inclusiviteit en lokale impact binnen en buiten Imagine IC. Je helpt echt bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar kandidaten die affiniteit hebben met onze kernwaarden en langetermijnvisie. Die bekend zijn met de rol van bestuur en bijbehorende governance practices, of bereid zijn daar professioneel in te groeien en te leren. Algemene competenties die wij zoeken zijn onder meer strategisch inzicht, besluitvaardigheid, samenwerkingsvaardigheden en een sterk gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien verwachten we dat je je minimaal voor één termijn van vier jaar aan ons wil verbinden.


Toelichting op de rol van voorzitter

Wij zijn op zoek naar een voorzitter die niet alleen over uitstekende leiderschapsvaardigheden beschikt, maar ook betrokken is bij de missie van Imagine IC. De ideale voorzitter onderhoudt moeiteloos contact met belangrijke (politieke) stakeholders en weet slim in te spelen op ontwikkelingen aangaande subsidies, financiering en de relatie met het stadsdeel. Daarnaast ligt er voor de voorzitter de belangrijke taak om structuur en synergie binnen het bestuur verder te versterken.


Wat wij zoeken in de voorzitter:

 • Ervaring met governance en voorzitterschap, bij voorkeur in de culturele of non-profitsector;
 • Het vermogen om vergaderingen effectief te leiden en slim gebruik te maken van alle aanwezige ervaring, netwerk en expertise;
 • Een sterke maatschappelijke visie en betrokkenheid;
 • Netwerkkwaliteiten om partnerschappen te bevorderen en de zichtbaarheid van Imagine IC te vergroten; en natuurlijk breng je je eigen relevante contacten mee;
 • Strategisch en analytisch inzicht - en een vooruitstrevende blik;
 • Iemand die collega's vanuit ervaring, betrokkenheid en visie weet te inspireren en te verbinden in een gezamenlijke missie;
 • Sterke representativiteit en sociale vaardigheden; een natuurlijk aanspreekpunt voor verschillende belanghebbenden;
 • Natuurlijke aansluiting en persoonlijke betrokkenheid bij stadsdeel Zuidoost.


Toelichting op de rol van penningmeester

Voor de rol van penningmeester zoeken wij iemand met stevige financiële expertise en toewijding aan transparantie. De ideale penningmeester heeft ervaring met cultureel ondernemerschap, fondsenwerving en/of business development, maar dit is geen vereiste.


Wat wij zoeken in de penningmeester:

 • Ervaring met financieel beheer en boekhouding;
 • Analytisch vermogen en aandacht voor detail;
 • Inzicht in risicobeheer en compliance binnen non-profitorganisaties;
 • Communicatieve vaardigheden om financiële informatie begrijpelijk te maken voor het bestuur en andere belanghebbenden;
 • Het vermogen om financieel-strategisch in te kunnen spelen op vraagstukken rondom huisvesting en subsidie.
 • Communicatieve vaardigheden, het zijn van een natuurlijke gesprekspartner van zowel onze interne financieel verantwoordelijke als de externe boekhouder.

Wij verwelkomen gedreven individuen die zich willen inzetten voor Imagine IC's missie en geloven in de kracht van erfgoeddemocratie. Als bestuurslid ben je bereid om je minimaal vier jaar te verbinden aan Imagine IC en gemiddeld vier keer per jaar onbezoldigd aanwezig te zijn bij vergaderingen en andere bijeenkomsten; vaak op locatie, maar soms ook online.

Wil je meer weten over onze organisatie? Klik hier: imagineic.nl/over


Wat hebben wij je te bieden?

We vragen niet alleen wat van je, maar we hebben je ook écht iets te bieden. Als bestuurder van Imagine IC ben je weliswaar onbezoldigd, maar draag je bij aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken in Amsterdam Zuidoost en daarbuiten.

 • De mogelijkheid om voort te bouwen op een solide inhoudelijk fundament en jouw visie en expertise toe te passen om onze organisatie te versterken.
 • Samenwerken met een enthousiast en gedreven team en sterk inhoudelijk onderleggende bestuurders.
 • Een directe sparringrol met onze directeur met strategische invloed op beleid en uitvoering.
 • Een platform om nieuwe contacten te leggen, jouw netwerk uit te breiden in de cultuursector en te leren van je medebestuurders en andere stakeholders.

We streven ernaar om als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij en de gemeenschap in Amsterdam en geven de voorkeur aan een kandidaat die de meerstemmigheid binnen ons bestuur versterkt.Solliciteren?

Ben je enthousiast over een van deze posities en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure en zijn ook verantwoordelijk voor de eerste screening. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beoordeling en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we kandidaten geen motivatiebrief vragen te schrijven, maar in plaats daarvan enkele praktijkvragen voorleggen.


Klik op de sollicitatiebutton, upload je CV en antwoorden op de vragen uiterlijk maandag 27 mei 2024. We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast deze datums voor de eerste twee interviewrondes: woensdag 5 juni 2024 en woensdag 12 juni 2024. We hopen spoedig daarna onze nieuwe voorzitter én penningmeester te mogen begroeten.
Details

 • Amsterdam
professional

of

Apply with Linkedin onbeschikbaar

Details

 • Amsterdam
professional