Skip to content

Theaters Diligentia en PePijn | algemeen directeur

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland€ 5.207 - € 7.705 per maandDirectie

Over de organisatie en deze functie


Theaters Diligentia en PePijn zoeken per direct een

algemeen directeur (1 fte)


Iemand met groot enthousiasme voor cabaret, die op inspirerende wijze leidinggeeft. Help jij onze landelijke ambities te verwezenlijken en met inhoudelijke vernieuwing een breder publiek te bereiken?Over onze organisatie 

In Theaters Diligentia en PePijn staat humor en in het bijzonder cabaret centraal. Humor is de kern van ons bestaan en bepaalt ons denken en doen. Wij nemen de grap serieus en maken er werk van om zoveel mogelijk mensen ‘aan de humor ‘te krijgen: op het podium, in de zaal en achter de schermen. Wij geloven dat humor een krachtige en soms zelfs ontkrachtende werking heeft en geloven dat cabaret de potentie heeft om een toegankelijk perspectief te bieden dat uitnodigt om na te denken over onze eigen vooroordelen en vooringenomenheid. 


Als grootste aanbieders van cabaretvoorstellingen in Den Haag, nemen wij een unieke positie in binnen de culturele infrastructuur van de stad -en reiken graag ver daarbuiten. Wij zetten cabaret in om een brug te slaan tussen mensen, meningen en de maatschappij. Dit doen wij door het presenteren van een zo breed mogelijk aanbod waarmee wij de diversiteit die cabaret karakteriseert ook tot uitdrukking laten komen in onze programmering. Artiesten in verschillende stadia van hun carrière bieden wij een podium. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij talentontwikkeling en produceren wij zelf succesvolle shows zoals Breakfast Comedy Club, FUDGE en Future Generation. 


Met steeds meer seriebespelingen en premières in onze theaters, groeit onze positie als cabarettheaters in Nederland. Onze organisatie staat zowel inhoudelijk als financieel stevig, maar voor het behouden van onze positie en het verder versterken van ons merk is ondernemerschap nodig. Onze nieuwe directeur weet het beste uit de organisatie te halen en is waar nodig bovendien een aanjager van inhoudelijke, digitale én commerciële vernieuwing. 


Over deze functie 

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de visie en doelstellingen van theaters Diligentia en PePijn en het daarmee samenhangende strategisch, zakelijk en inhoudelijk beleid. Als directeur ben jij het gezicht en eerste aanspreekpunt voor partners, bezoekers en beleidsprofessionals. Je bent gericht op samenwerking en weet individuen, organisaties, opleidingen en communities actief bij onze theaters te betrekken. Daarbij onderhoud je goed contact met externe stakeholders, zoals de Gemeente Den Haag, Haagse makers, maar ook samenwerkingspartners en (branche-)organisaties buiten de stad. 


 • Je hebt een brede kennis van de ontwikkelingen binnen het theaterlandschap en weet wat er in de samenleving speelt. Hierdoor ben je in staat relevante (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen om te zetten naar kansen voor de theaters.
 • Je bent een visionair en in staat om een geïntegreerde en breed gedragen toekomstvisie voor Theaters Diligentia en PePijn te ontwikkelen. Hierbij omarm je veranderingen binnen het theaterlandschap en de impact hiervan op theatervertoning en -bezoek. 
 • Je hebt een open en coachende leiderschapsstijl en geeft samen met het team invulling aan de visie en de daarbij horende ambities en doelstellingen.

 • Je werkt nauw samen met ons bestuur en zeskoppig managementteam om een goede balans te vinden tussen programma-inhoudelijke belangen en gezonde bedrijfsvoering. Daarbij zorg je voor een goede samenhang tussen alle afdelingen, van programmering tot commerciële verhuringen en van personeelsbeleid tot marketing.


Over jou

Over onze ambitie 

Theaters Diligentia en PePijn zijn samen een representatieve en financieel gezonde organisatie zijn waarin inwoners van Den Haag zich herkennen en waarbij een divers publiek zich thuis voelt. Cabaret beschikt over een reikwijdte en rijkdom die vrijwel alle vormen van humor omvat en bij uitstek in staat is om mensen bij elkaar te brengen. 


Theaters Diligentia en Pepijn stellen de krachtige en ontkrachtende werking van humor centraal. In een voortdurend in beweging zijnde samenleving creëren we ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Zo stimuleren we de vorming van meningen en ideeën. Vanuit deze missie zijn er concrete doelen opgesteld en in ons meerjarenplan 2021-2024 geformuleerd. Dat betekent niet dat alles al is ingevuld. Als algemeen directeur voer je bestaand beleid uit, maar help je ook nieuwe (en terugkerende) vraagstukken te beantwoorden. 


 • Wat is onze rol als Diligentia en PePijn in een maatschappij die continu in beweging is? Hoe kunnen wij in blijven spelen op de behoeften van makers en publiek met oog in de toekomst?
 • Wat is ervoor nodig om onze maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen? En wat betekent dat voor onze programmering, eigen producties, personeelssamenstelling en onze partners?
 • Hoe verstevigen wij de positionering van Diligentia en PePijn bij een breed en divers publiek binnen de Gemeente Den Haag, in de Randstad en landelijk. En hoe wordt een bezoeker een vriend en ambassadeur?


Iedere oplossing zal ook op financiële haalbaarheid getoetst moeten worden en vraagt misschien om aanvullende financiering. In het verder formuleren van onze ambities is zijn de komende maanden belangrijk, want begin 2024 leveren we ons nieuwe meerjarenplan op. Dit geeft jou als nieuwe algemeen directeur de kans om je visie en ideeën op papier te zetten en vorm te geven.

Wie zoeken wij? 

Als nieuwe directeur van Theaters Diligentia en PePijn bouw je voort op een stevig financieel en inhoudelijk fundament. We zien onszelf als een voorloper in ons vakgebied en om deze voorsprong te behouden is voortdurende ondernemingszin en innovatie noodzakelijk. Ons merk is dan ook levend en dynamisch, net zoals de levendige ontmoetingsplekken die we zijn in de stad. Wij zoeken iemand die dit begrijpt en die de veranderende maatschappij en de behoeften van onze bezoekers kan integreren in ons aanbod. Dit doe je door middel van coachend leiderschap, liefde voor het vakgebied en voor het werken met mensen. 


Bij voorkeur heb je een band met de stad Den Haag en weet je wat er speelt, maar we zoeken in ieder geval een directeur die de volgende eigenschappen bezit: 

 • Een sterke intrinsieke motivatie en een affiniteit met onze maatschappelijke en zakelijke ambities.
 • Een goed gevoel voor maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en de vaardigheid om op basis daarvan een eigen visie en strategie te ontwikkelen; ook om zo nieuwe doelgroepen te bereiken.
 • Het vermogen om in goed samenspel met het team een gezamenlijke visie te formuleren en deze te vertalen naar uitvoering.

 • Een ondernemend karakter en een begrip van business development om ons verdienmodel te versterken en zoveel mogelijk onze onafhankelijkheid te waarborgen.
 • Uitstekende sociale vaardigheden, een open en optimistische persoonlijkheid en een goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Relevante leidinggevende ervaring en een echte teamspeler.Het begrijpen van de dynamiek van een grote stad en de vaardigheid om je in anderen te verplaatsen. 


Wat hebben wij je te bieden?

We vragen niet alleen iets van je, maar we hebben je ook echt iets te bieden:

 • Een baan met veel verantwoordelijkheid en een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van Theaters Diligentia en PePijn als toonaangevende theaters in Den Haag;
 • De mogelijkheid om voort te bouwen op een stevige inhoudelijke en financiële basis, en om een gezamenlijke visie te vertalen naar concrete plannen en acties;
 • Een hecht, enthousiast team van professionals en betrokken bestuurders om mee samen te werken;
 • Twee unieke locaties in het hart van Den Haag, waar jij als directeur jouw stempel op kunt drukken.


De functie is gewaardeerd in functieschaal 9b. Het salaris bedraagt tussen 5.207 euro en 7.705 euro bruto bij een volledige betrekking. De hoogte van je salaris wordt niet alleen bepaald op basis van ervaring, maar ook jouw potentie.

Je aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO Nederlandse Podia en de aanvullende richtlijn voor bezoldiging van directeuren. Hierbij hoort een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. We willen een goede werkgever zijn en daarom mag je ook vertrouwen op:


 • Een goede pensioenvoorziening en een eindejaarsuitkering;
 • Verschillende opleidingsmogelijkheden;
 • Een veilige omgeving en informele werksfeer.

We hebben ons ten doel gesteld om als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij - en in het bijzonder van de stad Den Haag. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de meerstemmigheid binnen ons team versterkt.


Wil je meer weten over onze organisatie?

Klik hier: diligentia-pepijn.nl/over-ons

Solliciteren?

Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure en zijn ook verantwoordelijk voor de eerste screening. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beoordeling en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we kandidaten geen motivatiebrief vragen te schrijven, maar in plaats daarvan enkele praktijkvragen voorleggen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Klik op de sollicitatiebutton, upload je CV en je antwoorden op de vragen vóór dinsdag 11 april 2023. We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast deze datums voor de eerste twee interviewrondes: dinsdag 18 april en dinsdag 25 april 2023. We hopen spoedig daarna onze nieuwe collega te mogen begroeten.


Actuele vacatures

DDJ& | recruitment consultantWerken op afstandAmsterdam, Noord-Holland, Nederland
Filmhuis Den Haag | voorzitterDen Haag, Zuid-Holland, Nederland