Skip to content

Terschellings Oerol Festival | voorzitter

Midsland, Friesland, NederlandToezicht

Over de organisatie en deze functie


Terschellings Oerol Festival zoekt 

een inspirerende en verbindende voorzitter voor haar Raad van toezicht.


Over onze organisatie

Oerol is een eigenzinnige festivalorganisatie op het eiland Terschelling. Jaarrond werken wij aan het realiseren van onze ambities, waarbij we telkens opnieuw een tijdelijke ideale samenleving opbouwen die draait om de kracht van kunst, de schoonheid van ons landschap en de mensen die het bewonen. Oerol is niet zomaar een festival; het is een unieke beleving die jaarlijks duizenden mensen naar Terschelling trekt. Het festival staat bekend om zijn grensverleggende voorstellingen op bijzondere locaties en trekt artiesten en bezoekers van heinde en verre.


De organisatie heeft in de loop der jaren een solide basis opgebouwd en is klaar voor een nieuwe fase waarin de verbinding tussen kunst, natuur en maatschappij nog meer centraal staat. Als voorzitter van de Raad van Toezicht speel je hierin een belangrijke rol en draag je bij aan het realiseren van de idealen van Oerol.


Over deze functie

De raad is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de directie en het beoordelen van de strategie en het beleid van de organisatie. De voorzitter fungeert als belangrijkste schakel tussen de raad, de directie en de externe belanghebbenden. Je speelt een verbindende en coördinerende rol en creëert een sfeer van openheid en samenwerking waarin iedereen zich gehoord voelt en constructieve ideeën worden aangemoedigd.


Als voorzitter van de Raad van Toezicht steek je met veel plezier jouw tijd en energie in Oerol en stel je jouw relevante netwerk open. Je adviseert de directie van Oerol in de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Je bent op actieve, kritische en stimulerende wijze een sparringpartner voor de directie op de doelstellingen, identiteit en financiële en organisatorische continuïteit van de stichting.


Over jou

Over onze ambitie

Oerol bouwt voort op een sterk fundament met pijlers van publiek, natuur, kunst en wetenschap. Onze missie is om nieuwe toekomstperspectieven te bieden en bij te dragen aan een leefbare wereld. Oerol is maatschappelijk betrokken en streeft naar natuurbehoud, bewustwording, meerstemmigheid en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. We bieden makers de gelegenheid, kennis en ruimte om te experimenteren en nieuw werk te maken dat het publiek en zichzelf overstijgt, verbetert en verrast. Om onze ambities te realiseren willen we onze positie versterken, lokaal, landelijk en vooral inhoudelijk.


 • Als organisatie zetten we dit jaar graag in op de verdere ontwikkeling van business development en uitbreiding van ons zakelijke draagvlak.
 • Tegelijkertijd willen we natuurlijk de relaties met bestaande partners en subsidiënten respecteren. Dat betekent niet alleen zakelijke connecties verstevigen, maar ook die met het eiland en haar bewoners.
 • We streven bovendien naar een verbreding van ons publiek, waarbij we meerstemmigheid en inclusie omarmen in alle onderdelen van onze organisatie. Oerol wil een festival zijn waar iedereen zich welkom voelt.
 • We vinden het belangrijk om als festival een verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat en willen ons daarom blijven inzetten voor duurzaamheid. Dit is extra belangrijk op ons eiland Terschelling, waar we ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van het ecosysteem. We willen onze ecologische voetafdruk minimaliseren en duurzaam handelen zo ver mogelijk doorvoeren in ons hele festivalproces.


Wie zoeken wij?

Wij zoeken een voorzitter van de Raad van Toezicht die boven alles een grote affiniteit heeft met wie we zijn, waar we voor staan en naartoe willen. Als ideale kandidaat beschik je ook over de volgende competenties:


 • Je hebt ervaring met toezicht houden; bij voorkeur bij een culturele of maatschappelijke organisatie. Je begrijpt de rol van de Raad van Toezicht en bent bekend met de gangbare governance principes en richtlijnen of bent bereid daar professioneel in te groeien en leren.
 • Communicatief vaardig: Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat om op een heldere en effectieve manier te communiceren met verschillende belanghebbenden en bent een aanspreekpunt; ook in tijden van nood.
 • Analytisch vermogen: Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kunt complexe vraagstukken doorgronden.
 • Visie en strategisch denkvermogen: Je hebt een duidelijke visie op de rol en functie van Oerol in de culturele sector en weet deze te vertalen naar concrete strategieën en acties.
 • Netwerkvaardigheden: Je hebt een relevant en complementair netwerk, bij voorkeur in politieke zin, en bent bereid dit actief in te zetten en uit te breiden voor onze organisatie.


We verwachten bovendien dat je ons helpt de binding met het eiland en de regio te versterken. Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je bereid om je minimaal vier jaar te verbinden aan Oerol en gemiddeld zes keer per jaar aanwezig te zijn bij vergaderingen en andere bijeenkomsten; vaak op locatie, maar soms ook online.Wat hebben wij je te bieden?

Als voorzitter van ons toonaangevende festival heb je een uitdagende functie met grote verantwoordelijkheid en die draag je vanuit betrokkenheid en overtuiging. Maar we hebben niet alleen wat van jou nodig, we bieden ook veel voordelen. Je ontvangt een bescheiden vergoeding voor je werkzaamheden, en wordt natuurlijk uitgenodigd om de voorstellingen en activiteiten van Oerol bij te wonen.


 • De mogelijkheid om voort te bouwen op een solide inhoudelijk en financieel fundament en jouw visie toe te passen om onze organisatie te versterken.
 • Samenwerken met een enthousiast en professioneel team en betrokken stakeholders.
 • Een veilige werkomgeving met een goede balans tussen professionaliteit en informele sfeer.
 • De kans om leiding te geven aan een raad die serieus bijdraagt aan de culturele en artistieke ontwikkeling van Nederland.
 • Een platform om nieuwe contacten te leggen, jouw netwerk uit te breiden in de culturele sector en te leren van je medetoezichthouders en andere stakeholders.


We streven ernaar om als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij en de eilandgemeenschap van Terschelling. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een kandidaat die de meerstemmigheid binnen ons team versterkt.


Wil je meer weten over onze organisatie? Lees hier over onze visie en missie: oerol.nl/nl/visie-en-missie

Over hoe we graag met elkaar omgaan lees je in ons handboek en gedragscode: oerol.nl/nl/vacatures


Solliciteren?

Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure en zijn ook verantwoordelijk voor de eerste screening. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beoordeling en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we kandidaten geen motivatiebrief vragen te schrijven, maar in plaats daarvan enkele praktijkvragen voorleggen.


Klik op de sollicitatiebutton, upload je CV en je antwoorden op de vragen vóór  donderdag 30 maart 2023. We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast deze datums voor de eerste twee interviewrondes: dinsdag 4 april en dinsdag 11 april 2023. We hopen spoedig daarna onze nieuwe voorzitter te mogen begroeten.Actuele vacatures

DDJ& | recruitment consultantWerken op afstandAmsterdam, Noord-Holland, Nederland
Filmhuis Den Haag | voorzitterDen Haag, Zuid-Holland, Nederland