Skip to content

REX Cultuur Dok | leden Raad van Toezicht

IJmuiden, Noord-Holland, NederlandToezicht

Over de organisatie en deze functie

REX Cultuur Dok zoekt drie enthousiaste en betrokken leden voor haar Raad van Toezicht. Toezichthouders die bijdragen aan de transformatie van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen naar een levendig en divers cultureel centrum.De grote zaal van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen gezien vanaf het podium


Over REX Cultuur Dok

REX Cultuur Dok is een ambitieus en toekomstgericht project dat Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen wil transformeren tot een bruisend cultureel centrum waar alle Velsenaren welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontwikkelen. Met een breed, toegankelijk en gevarieerd programma, wil REX een plek worden waar kennis, (podium)kunst, film en talentontwikkeling samenkomen.


Het nieuwe REX biedt een podium en oefenstudio’s aan de vele amateurgezelschappen en scholen die de regio rijk is, gastvrijheid is dan ook een belangrijk gegeven voor REX. Daarnaast is REX dé plek waar je een kwalitatief hoogstaand programma op het gebied van podiumkunsten en film kunt beleven.Eindexamens in Stadsschouwburg Velsen, 2021
Eindexamens in Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, 2021

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke doelstelling toezicht op het beleid van het bestuur, de algemene zaken in de organisatie en vervult de werkgeversrol naar de directie. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan zwaarwegende besluiten en investeringen, de begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen. Daarnaast is de Raad van Toezicht sparringpartner, adviseert gevraagd en ongevraagd en is altijd bereid het bestuur te steunen als daar behoefte aan is. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen en streeft naar een diverse samenstelling qua gender, leeftijd en afkomst. Ze onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie.

Tijdens de overgang van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen naar REX Cultuur Dok willen we een effectieve Raad van Toezicht samenstellen. Daarom beginnen we met het werven en benoemen van de eerste drie leden, waaronder de voorzitter, en zoeken we daarna twee leden met aanvullende profielen.

In ieder geval zien wij de volgende expertisegebieden graag terug binnen de Raad van Toezicht:

 • Bestuurlijke ervaring: Ervaring als toezichthouder. Bekwaam in het navigeren binnen de gemeentelijke context, het onderhouden van relaties met lokale overheden en het bieden van strategische inzichten aan het bestuur/de directie.

 • Artistiek-inhoudelijke kennis: Bij voorkeur op het gebied van podiumkunsten of film, zodat de Raad van Toezicht de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod binnen de programmering kan waarborgen.

 • Financiële en bedrijfskundige expertise, ondernemerschap: In staat om vanuit de Raad van Toezicht financieel en bedrijfskundig goed toezicht te houden en het bestuur/de directie te adviseren op het gebied van ondernemerschap.

 • Juridische expertise: De Raad van Toezicht vervult niet alleen de rol van werkgever richting de directie, maar ziet ook toe op de naleving van de verschillende codes.

 • (Gemeentelijk) vastgoed: In de komende periode is ervaring met het beheren van gemeentelijk vastgoed en het ondersteunen van het bestuur/de directie bij vastgoedgerelateerde beslissingen essentieel.

 • Marktanalyse, doelgroepen, marketing: Kennis van en ervaring met het analyseren van bezoekersdata, het bereiken en betrekken van diverse doelgroepen, en het ontwikkelen en implementeren van effectieve marketingstrategieën.

In het sollicitatieformulier vragen we je aan te geven welk van bovenstaande expertisegebieden het beste aansluit(en) bij jouw ervaring.

Over jou


Foyer Rex in Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen
Foyer Rex in Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen

Profiel leden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je enthousiast, betrokken en voel je je verbonden met de doelstellingen van REX Cultuur Dok. Van individuele leden verwachten we dat zij:

 • de visie en strategie van REX kunnen uitdragen en toetsen aan de plannen van het bestuur;
 • goed op de hoogte zijn van de Governance Code Cultuur en de specifieke rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en het bestuur;
 • inzicht hebben (of ontwikkelen) in de politiek-bestuurlijke context en het samenspel met lokale overheden;
 • constructief kritisch zijn en in staat zijn om verschillen te overbruggen;
 • affiniteit hebben (of ontwikkelen) met cultuur, podiumkunsten, film en de regio Velsen;
 • toegankelijk zijn, helder communiceren en verbinding leggen met anderen binnen de Raad van Toezicht en de organisatie;
 • beschikbaar zijn om als ambassadeur op te treden en bereid zijn om een relevant netwerk in te zetten voor REX Cultuur Dok.

Profiel voorzitter

De ideale voorzitter beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft ervaring als toezichthouder, bij voorkeur ook in de rol van voorzitter. Deze persoon is een visionair die nauw samenwerkt met het bestuur, toegankelijk en verbindend is, en graag met anderen van gedachten wisselt. In de rol van vergadervoorzitter zorgt de voorzitter ervoor dat iedereen op tijd en goed geïnformeerd is en biedt ruimte voor de inbreng van alle leden zonder de effectiviteit uit het oog te verliezen.


De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar in Velsen en hanteert een professionele en zakelijke aanpak. We zoeken een voorzitter die actief is in het maatschappelijk veld en bereid is om een aantal uur per maand beschikbaar te zijn om met raad en daad REX Cultuur Dok te ondersteunen, ontwikkelen en laten groeien!Het huidige gebouw in IJmuiden


Solliciteren?

Ben jij de toezichthouder die we zoeken en wil je jouw expertise inzetten om een positieve impact te maken op het culturele en maatschappelijke leven in Velsen? Solliciteer dan nu en wordt onderdeel van deze unieke en inspirerende reis!


De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure en zijn ook verantwoordelijk voor de eerste screening. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beoordeling en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we van kandidaten geen motivatiebrief vragen, maar in plaats daarvan enkele praktijkvragen voorleggen.


Klik op de sollicitatiebutton, upload je CV en je antwoorden op de vragen uiterlijk 1 juni 2023.


We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast deze datum voor de eerste twee interviewrondes: woensdag 14 juni (ochtend en middag) en dinsdag 27 juni 2023 (ochtend) in Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. We streven ernaar de eerste drie toezichthouders uiterlijk 1 juli te kunnen benoemen.